Hướng dẫn cung cấp thông tin cho nhà báo, phóng viên

08/07/2022 17:36 Số lượt xem: 196

Ngày 08/7/2022 Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Công văn số 476 /STTTT-TTBCXB hướng dẫn cung cấp thông tin cho nhà báo, phóng viên

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà báo, phóng viên hoạt động tác nghiệp cũng như các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh làm việc và cung cấp thông tin cho báo chí theo đúng quy định của pháp luật, ngày 08/7/2022 Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Công văn số 476/STTTT-TTBCXB hướng dẫn cung cấp thông tin cho báo chí.

 - Đối với việc tiếp nhận thông tin ban đầu, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị phân công bộ phận tiếp nhà báo, phóng viên tại bộ phận văn phòng để thực hiện việc tiếp nhận thông tin. Khi có người giới thiệu là nhà báo, phóng viên đến đăng ký    làm việc, bộ phận tiếp nhận thông tin ban đầu cần kiểm tra giấy tờ theo quy định:

  • Đề nghị phóng viên xuất trình Thẻ Nhà báo còn thời hạn sử dụng do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp. Trường hợp phóng viên chưa có Thẻ Nhà báo đề nghị xuất trình Giấy giới thiệu (bản chính) của cơ quan báo chí cử đến làm việc do lãnh đạo cơ quan báo chí (Tổng Biên tập hoặc Phó Tổng Biên tập) ký, kèm theo Chứng minh thư Nhân dân hoặc Thẻ Căn cước công dân để xác minh. Giấy giới thiệu hợp lệ phải ghi rõ: Họ và tên phóng viên; làm việc với cơ quan, tổ chức nào; nội dung, thời gian làm việc cụ thể. Giấy giới thiệu phải có đóng dấu và chữ ký của lãnh đạo cơ quan báo chí và đang trong thời gian còn hiệu lực.  

Nếu phóng viên không xuất trình được một trong hai loại giấy tờ nêu trên (Thẻ nhà báo hoặc Giấy giới thiệu của cơ quan báo chí), các đơn vị, địa phương có quyền từ chối đề nghị cung cấp thông tin của phóng viên.

- Căn cứ nội dung, mục đích thu thập thông tin mà nhà báo, phóng viên đề nghị hoặc ghi trong giấy giới thiệu, các cơ quan, đơn vị, địa phương tham khảo và đối chiếu Danh sách tôn chỉ, mục đích của các cơ quan báo chí đã được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ https://mic.gov.vn/Pages/Tintuc/142418/Ton-chi-muc-dich-cac-co-quan-bao-chi.html để cung cấp, trao đổi thông tin chính xác, hiệu quả, phù hợp với tôn chỉ, mục đích của từng cơ quan báo chí. Trường hợp nếu không đúng với tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí, thì được phép từ chối không làm việc và cung cấp thông tin.


Mẫu Thẻ Nhà báo thời hạn 2021- 2025 do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp

          - Về nội dung làm việc với nhà báo, phóng viên, trường hợp nhà báo, phóng viên đến đề nghị cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin phục vụ hoạt động tác nghiệp báo chí, thực hiện theo Khoản 1 Điều 38 của Luật Báo chí quy định. Việc cung cấp thông tin cho báo chí có thể bằng văn bản, trên trang thông tin điện tử tổng hợp, họp báo, trả lời phỏng vấn và các hình thức khác. Căn cứ lịch hẹn, nội dung đăng ký làm việc của nhà báo, phóng viên, cơ quan, đơn vị giao cho các bộ phận liên quan chuẩn bị nội dung thông tin cần cung cấp, thống nhất thời gian cung cấp thông tin với nhà báo, phóng viên và bố trí người có thẩm quyền cung cấp thông tin.

   Trường hợp nhà báo, phóng viên đến để phỏng vấn, thực hiện theo Điều 40, Luật Báo chí. Căn cứ lịch hẹn, nội dung làm việc với nhà báo, phóng viên, các cơ quan, đơn vị giao cho các bộ phận liên quan chuẩn bị nội dung trả lời phỏng vấn, thống nhất thời gian trả lời phỏng vấn của nhà báo, phóng viên và bố trí người có thẩm quyền phát ngôn trả lời phỏng vấn.

   Trường hợp nhà báo, phóng viên không đăng ký lịch làm việc hoặc không thông báo cụ thể nội dung làm việc, cơ quan, đơn vị có thể từ chối trả lời phỏng vấn. Các cơ quan, đơn vị cần hạn chế tối đa việc trả lời phỏng vấn qua điện thoại khi chưa biết rõ người gọi là ai nhằm tránh các trường hợp giả danh nhà báo, phóng viên. Trường hợp khẩn cấp (thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh...), nếu cần phải trả lời ngay qua điện thoại các câu hỏi của cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên thì cần đề nghị nhà báo, phóng viên xưng danh, tên cơ quan báo chí để biết và kiểm soát thông tin. Trong quá trình trả lời phỏng vấn, cung cấp thông tin cho nhà báo, phóng viên qua điện thoại, cơ quan, đơn vị cần ghi âm toàn bộ nội dung cuộc điện thoại, quá trình cung cấp thông tin để đối chiếu với bài viết của nhà báo, phóng viên, bảo đảm nội dung thông tin đăng trên báo chí đúng với nội dung được cơ quan, đơn vị cung cấp.

   - Về trả lời ý kiến, kiến nghị, phê bình, khiếu nại của tổ chức, công dân và tố cáo của công dân do cơ quan báo chí chuyển đến, thực hiện theo Khoản 1 và Khoản 2 Điều 39 Luật Báo chí. Nếu quá thời hạn được quy định mà không nhận được thông báo của cơ quan, tổ chức thì cơ quan báo chí có quyền chuyển ý kiến, kiến nghị, phê bình, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân đến cơ quan cấp cao hơn có thẩm quyền giải quyết hoặc đưa vấn đề đó lên báo chí.

   Về việc phản hồi thông tin thực hiện  theo quy định tại Khoản 4 Điều 39 và Điều 43 Luật Báo chí . Các trường hợp có quyền từ chối không phát ngôn và không cung cấp thông tin cho báo chí thực hiện theo Khoản 2 Điều 38 Luật Báo chí .

 - Sở Thông tin và Truyền thông cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị khi phát hiện các hành vi sai phạm trong hoạt động của nhà báo, phóng viên cơ quan báo chí hoặc phát hiện những người lợi dụng danh nghĩa nhà báo, phóng viên cơ quan báo chí để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn, các cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm lưu lại bằng chứng, kịp thời phản ánh và cung cấp thông tin đến cơ quan Công an gần nhất để phối hp xử lý.

Chi tiết văn bản xem tại đây./.

TH