Hướng dẫn sử dụng chứng thư số và tạo lập hồ sơ công việc trên hệ thống Quản lý văn bản điều hành cho Trung tâm y tế Lương Tài

17/11/2022 08:34 Số lượt xem: 53

Ngày 15/10, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông phối hợp với phòng Tổ chức Hành chính - Sở Y tế tổ chức tập huấn sử dụng chứng thư số và tạo lập hồ sơ công việc trên hệ thống Quản lý văn bản điều hành cho Trung tâm Y tế huyện Lương Tài.

Tham dự buổi tập huấn có trên 40 cán bộ là Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện, cán bộ các khoa, phòng và các Trạm Y tế xã, thị trấn.

Phát biểu tại buổi tập huấn đồng chí Bùi Thế Vân - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện cho biết, để nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính hướng đến một nền hành chính hiện đại của ngành y tế, đơn vị thực hiện vận hành đồng bộ và đẩy mạnh ký số trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc, phát hành văn bản điện tử.Báo cáo viên Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

Tại lớp tập huấn, các học viên báo cáo viên trình bày tổng quan về hệ thống QLVBĐH của tỉnh Bắc Ninh. Tình hình ký số phát hành văn bản điển tử của Sở Y tế nói chung và của các Trung tâm Y tế nói riêng. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng thiết bị USB Token, hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm VGCA Sign Service, cấu hình dịch vụ chứng thực, cấu hình mẫu chữ ký số, thực hành ký số trên văn bản điện tử, ...


Toàn cảnh buổi tập huấn

Qua lớp tập huấn, các học viên nắm vững việc cài đặt và sử dụng chữ ký số cho từng cá nhân và của tổ chức. Cũng tại lớp tập huấn này, đại diện Lãnh đạo của các Trạm y tế và các cá nhân được cấp chứng thư số trong năm 2022 đã tiến hành giao nhận các USB Token để phục vụ cho công tác ký số trên môi trường điện tử trong thời gian tới.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao việc triển khai chữ ký số chuyên dùng trong văn bản điện tử của cơ quan nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả công tác hành chính và bảo đảm công tác an toàn thông tin trên môi trường mạng.

Sau khi kết thúc chương trình buổi tập huấn, các đầu mối của các đơn vị có thể hướng dẫn lại cho từng vị trí, vai trò của đơn vị mình. Với cách tập huấn này, người dùng tại các đơn vị có thể chủ động tiếp cận và sử dụng chữ ký số của đơn vị mình, mang lại hiệu quả thiết thực. Giúp giảm đáng kể chi phí, thời gian lưu trữ, tra cứu, gửi, nhận văn bản giấy giữa các đơn vị, thay đổi tác phong, lề lối làm việc sang giải quyết công việc trên môi trường mạng; đồng thời góp phần phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn../.

Phòng TV&CGCN