Hưởng ứng tham gia Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ VIII

26/07/2022 14:08 Số lượt xem: 36

Nhằm tích cực tham gia hưởng ứng Giải thưởng và tăng cường công tác thông tin đối ngoại,  Sở Thông tin và Truyền thông ban hành công văn số 526/STTTT-TTBCXB về việc hưởng ứng tham gia Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ VIII.

Theo đó, Sở TT&TT đề nghị Báo Bắc Ninh, Đài PT- TH tỉnh; Tạp chí Người Kinh Bắc; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Phòng Văn hóa - Thông tin; Đài Phát thanh/TT Văn hóa, Thể thao và Truyền thông cấp huyện phổ biến, động viên đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, hội viên tích cực gửi bài tham gia Giải thưởng.

              Tác phẩm/sản phẩm dự thi gửi về Báo Nhân dân (Cơ quan thường trực của Giải thưởng lần thứ VIII) trước ngày 01/8/2022 (tính theo dấu bưu điện). Địa chỉ: Văn phòng Đảng ủy và các đoàn thể Báo Nhân dân, 71 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.3938 1487. Thông tin về Thể lệ Giải theo đường link: https://ttdn.vn/giai-thuong-toan-quoc-ve-thong-tin-doi-ngoai/thong-bao-ve-giai-thuong-thong-tin-doi-ngoai-toan-quoc-lan-thu-viii-61636

TH-Phòng TTBCXB