Ngày 15-8-1945: Ngày truyền thống ngành Bưu điện Việt Nam

15/08/2022 09:35 Số lượt xem: 79

Ngày 15-8-1945, tại Hội nghị toàn quốc Đảng Cộng sản Đông Dương, họp tại Tân Trào, Tuyên Quang, Đảng ta đã quyết định thành lập “Ban Giao thông chuyên môn”. Đây chính là tiền thân của ngành Bưu điện Việt Nam.

Ngày 15-8-1945: Ngày truyền thống ngành Bưu điện Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm và chụp hình lưu niệm với anh em phòng máy "Thông tin Bưu điện", phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III năm 1960.

Cách đây 77 năm, tại Hội nghị toàn quốc Đảng Cộng sản Đông Dương, họp tại Tân Trào, Tuyên Quang, Đảng ta đã quyết định thành lập “Ban Giao thông chuyên môn”. Đây chính là tiền thân của ngành Bưu điện Việt Nam. Từ đó, ngày 15-8 được lấy làm Ngày truyền thống của ngành Bưu điện. Dù đã nhiều lần đổi tên, thay đổi cơ cấu tổ chức nhưng về cơ bản ngành Bưu điện vẫn thống nhất về chức năng nhiệm vụ là đảm bảo thông tin, liên lạc, phục vụ sự chỉ đạo của Đảng và chính quyền các cấp, phục vụ nhu cầu bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin của nhân dân. Ngành Bưu điện từ khi ra đời đã luôn gắn liền với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc, và đang góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ta hiện nay.

T.H (phòng BCVT)