Sở Thông tin và Truyền thông triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm

25/07/2022 14:50 Số lượt xem: 265

Ngày 25/7, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.

Trong 06 tháng đầu năm, Sở TT&TT đã tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực, đặc biệt trong nhiệm vụ chuyển đổi số với 03 trụ cột chính là xã hội số, kinh tế số và chính quyền số. Đến nay, 08/08 huyện, thành phố đã kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số cấp huyện và thành lập 733 Tổ công nghệ số cộng đồng đến 100% cấp thôn trên địa bàn tỉnh với 3.252 thành viên. Đồng thời, đẩy mạnh việc ký số văn bản điện tử, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tỷ lệ giải quyết phản ánh của người dân trên thiết bị di động đạt 60%.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Công tác quản lý Nhà nước về báo chí, xuất bản đạt được nhiều kết quả tích cực. Sở đã chỉ đạo kịp thời, sâu sát các hoạt động thông tin tuyên truyền đối với các cơ quan báo chí, truyền thông, đổi mới tuyên truyền bằng nhiều hình thức theo từng chủ đề, các sự kiện quan trọng của tỉnh, của đất nước. Hoạt động văn hóa đọc được phát triển mạnh mẽ; tổ chức thành công Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh năm 2022, thu hút gần 6.000 lượt người tham gia, trên 20 đơn vị xuất bản, phát hành lớn trong và ngoài tỉnh tham gia với trên 1,5 triệu bản sách… Bện cạnh đó, tập huấn hỗ trợ các hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử; triển khai Tổng đài 1022 tư vấn sức khỏe cho người bị nhiễm Covid-19 điều trị tại nhà; bảo đảm an toàn mạng lưới, an ninh thông tin liên lạc…


Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn trao Thẻ Nhà báo cho 7 nhà báo công tác tại Sở TT&TT

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn ghi nhận và biểu dương những kết quả Sở TT&TT đạt được trong thời gian qua, đóng góp tích cực vào sự chuyển biến thăng hạng của các Chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS…, qua đó, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen cho Sở TT&TT vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phục vụ Lễ Kỷ niệm 190 năm thành lập và 25 năm tái lập tỉnh Bắc Ninh

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Sở TT&TT tiếp tục chủ động tham mưu, đề xuất với tỉnh triển khai các dự án thuộc lĩnh vực của ngành nhằm phục vụ hiệu quả công tác chuyển đổi số, xây dựng Chính quyền điện tử. Đồng thời, rà soát, đánh giá thực trạng, hiệu quả tất cả các dự án công nghệ thông tin đã được triển khai tại các Sở, ban, ngành, địa phương; đề xuất cơ chế thu hút, đào tạo, nâng cao năng lực nguồn nhân lực công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tổ chức tập huấn CNTT các cấp.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phục vụ SEA Games31 tổ chức tại Bắc Ninh

Cùng với đó, hướng dẫn các Sở, ban, ngành, địa phương triển khai hiệu quả Nghị quyết số 52/NQ-TU ngày 18/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; phát huy hiệu quả Tổ công nghệ số cộng đồng; đẩy mạnh thu hút đầu tư vào Khu công nghệ thông tin tập trung của tỉnh.


Giám đốc Sở TT&TT Nguyễn Thị Lệ Tuyết phát biểu tại Hội nghị

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị Sở TT&TT phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan báo chí của tỉnh đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyên truyền, phục vụ sự nghiệp phát triển của tỉnh.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn trao Thẻ Nhà báo cho 7 cá nhân thuộc Sở TT&TT; trao Bằng khen cho Sở TT&TT vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phục vụ Lễ Kỷ niệm 190 năm thành lập và 25 năm tái lập tỉnh Bắc Ninh; các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phục vụ SEA Games31 tổ chức tại Bắc Ninh được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

KL