Sở Thông tin và Truyền thông triển khai nhiệm vụ năm 2023

05/01/2023 13:33 Số lượt xem: 193

Ngày 5/1, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự có đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan.

Năm 2022, ngành TT&TT cả nước nói chung và ngành TT&TT Bắc Ninh nói riêng đã nỗ lực phấn đấu và đạt thêm nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào kết quả chung của ngành và phát triển KT-XH của tỉnh.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn dự và chỉ đạo Hội nghị

Lĩnh vực bưu chính đạt được nhiều kết quả tích cực, mạng lưới điểm phục vụ được mở rộng, năng lực vận chuyển, đa dạng hóa các dịch vụ bưu chính được nâng cao. Đến hết năm 2022, doanh thu lĩnh vực Viễn thông ước đạt 1.950 tỷ đồng. Tổng số thuê bao điện thoại khoảng 2.252.000 thuê bao. Tổng số thuê bao Internet các loại 1.060.500 thuê bao; mật độ đạt 74 thuê bao/100 dân. Tổng số thuê bao truyền hình trả tiền trên địa bàn tỉnh là 140.000 thuê bao, mật độ đạt 10 thuê bao/100 dân.

Lĩnh vực CNTT tiếp tục thể hiện vai trò là lĩnh vực mũi nhọn của ngành với nhiều kết quả nổi bật, tạo sự chuyển biến trong hoạt động của các cơ quan nhà nước hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số và chuyển đổi số trên nhiều mặt: xây dựng chính sách, hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng CNTT, nhân lực, an toàn an ninh mạng, công nghiệp ICT. Đối với kết quả đánh giá mức độ sẵn sàng và phát triển ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương (ICT Index), năm 2022, Sở TT&TT tiếp tục dẫn đầu với 95,75 điểm.

Đối với lĩnh vực Thông tin - Báo chí - Xuất bản, trong năm 2022, Sở đã triển khai ký hợp đồng thỏa thuận hợp tác tuyên truyền về Bắc Ninh với gần 50 cơ quan báo chí Trung ương nhằm quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; tiếp nhận, thẩm định và cấp 208 giấy phép các loại, 100% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn.

Công tác thanh tra phòng chống tham nhũng, công tác tiếp dân và giải quyết các đơn thư khiếu nại được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, không để tồn đọng.

Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ được triển khai thường xuyên, phù hợp với tình hình thực tiễn và sở trường, năng lực của từng công chức, viên chức. Công tác cải cách hành chính, triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 được thực hiện thường xuyên. Toàn bộ các TTHC của Sở đã triển khai DVC trực tuyến mức độ 4. Ngoài ra, các hạng mục đầu tư do Sở làm chủ đầu tư được đảm bảo đúng tiến độ; công tác tài chính, kế toán thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.


Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của ngành TT&TT đạt được trong năm qua, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Nhấn mạnh bối cảnh chuyển đổi số (CĐS) đang diễn ra mạnh mẽ ở khắp các địa phương trong cả nước, trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Sở TT&TT cần phát huy vai trò nòng cốt trong công tác CĐS, hướng dẫn các Sở, ngành, địa phương thực hiện đúng lộ trình Chương trình CĐS tỉnh Bắc Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Chủ động tham mưu tỉnh bổ sung, hoàn thiện các thể chế, chính sách, quy chế liên quan đến CĐS theo thẩm quyền, bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện. Đồng thời, tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện dữ liệu số trên địa bàn tỉnh; đảm bảo kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Trung ương với tỉnh, giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh một cách bài bản, hiệu quả, tránh hình thức, chồng chéo.

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp, người lao động, người dân về CĐS. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số để tổ chức hội nghị trực tuyến, họp không giấy tờ, chữ ký số; nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; nghiên cứu xây dựng phần mềm phản ánh kiến nghị dành cho doanh nghiệp và người nước ngoài, hệ thống trợ lý ảo trong giải quyết thủ tục hành chính.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị Sở TT&TT phối hợp với các đơn vị cung ứng dịch vụ viễn thông triển khai cung ứng các dịch vụ thiết yếu cho người dân và doanh nghiệp, đẩy mạnh phát triển sàn thương mại điện tử; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quy hoạch tổng thể phát triển Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030; Quy hoạch hệ thống hạ tầng, đường dây thông tin liên lạc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030, định hướng đến năm 2050, dự án khu công nghệ thông tin tập trung. Đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyên truyền, đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích phục vụ sự nghiệp phát triển của tỉnh; nâng cao chất lượng hoạt động các Cổng/Trang thông tin điện tử các các Sở, ngành, địa phương.


Đồng chí Nguyễn Thị Lệ Tuyết, Giám đốc Sở TT&TT khẳng định trong năm 2023, Sở tiếp tục phát huy vai trò, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào kết quả chung của ngành và phát triển KT-XH của tỉnh.

Lắng nghe và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn, đồng chí Nguyễn Thị Lệ Tuyết, Giám đốc Sở TT&TT cho biết, trong năm 2023, Sở tiếp tục đẩy mạnh công tác CĐS, tích cực tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung tại NQ số 52-NQ/TU của Tỉnh ủy và các chủ trương, nghị quyết, chương trình, đề án, chính sách của Trung ương và của tỉnh về CĐS; đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền chuyển đổi nhận thức về CĐS tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh hoạt động ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước, Chú trọng phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu, chia sẻ giữa các cơ quan nhà nước theo Khung Kiến trúc chính phủ điện tử. Củng cố, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật cung cấp DVCTT, đặc biệt chú trọng đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến để phục vụ tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC.

Ngoài ra, Sở tiếp tục bám sát, thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin, chú trọng việc thỉnh trang, ngầm hó mạng ngoại vi và dùng chung cơ sở hạ tầng thông tin; Triển khai các biện pháp xử lý triệ để rác viễn thông, phủ sóng 5G trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường theo dõi các thông tin trên báo chí và mạng xã hội, kịp thời chỉ đạo, định hướng dư luận xã hội, đồng thời đấu tranh phản bác những thông tin xấu độc, xuyên tạc bóp méo sự thật gây mất ổn định an ninh trật tự. Chú trọng công tác đào tạo kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp, người lao động, người dân về chuyển đổi số. Kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin hiện có, đồng thời quan tâm thu hút nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao sẵn sàng tham gia vào quá trình CĐS của tỉnh. Đề nghị các đơn vị cấp huyện, các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tiếp bám sát những chủ trương, chính sách, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở TT&TT tích cực triển khai mạnh mẽ các hoạt động ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành. Ngoài ra, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người dân, doanh nghiệp trên địa bàn về Chuyển đổi số, việc sử dụng các ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC,.. để người dân, doanh nghiệp tiếp cận và hưởng lợi từ những tiện ích do CNTT đem lại.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Phó Giám đốc Sở TT&TT


Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thông tin và Truyền thông" cho các cá nhân có thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành TT&TT Việt Nam


Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân, tập thể có nhiều thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021-2022


Các cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong năm 2022 nhận Giấy khen của Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh


Đồng chí Nguyễn Thị Lệ Tuyết, Giám đốc Sở TT&TT trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2022

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Phó Giám đốc Sở TT&TT vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước. Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Giấy khen của Sở TT&TT, Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

KL