Sở TT&TT: Tăng cường tác phong, lề lối làm việc

05/08/2022 12:12 Số lượt xem: 30

Nhằm nâng cao trách nhiệm trong việc thực thi nhiệm vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở. Đồng thời triển khai thực hiện xây dựng văn hóa công sở, đảm bảo tính hiệu quả trong công việc. Giám đốc Sở TT&TT  yêu cầu toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động chấp hành nghiêm giờ giấc hành chính, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính và các quy chế, quy định của Sở. Đặc biệt chú trọng việc thực hiện quy định về không sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực, không tham gia giao thông khi trong người có nồng độ cồn quá mức cho phép.

2. Thực hiện đúng quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức đối với lãnh đạo, đồng nghiệp và các tổ chức, công dân trong thực thi công vụ.

3. Nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng tài sản công, đảm bảo tiết kiệm, an toàn, hiệu quả. Đặc biệt trong công tác quản lý, sử dụng các thiết bị điện và điều hòa. Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường tại trụ sở làm việc, có kế hoạch tổ chức vệ sinh định kỳ.

4. Thủ trưởng các phòng, đơn vị quán triệt cán bộ đơn vị mình thực hiện nghiêm chỉ đạo trên. Giao phòng Tổ chức hành chính và Thanh tra Sở đôn đốc, giám sát việc tổ chức thực hiện./.

TH-BBT