Hội nghị Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh ngày 13/12/2022

30/06/2022 08:13 Số lượt xem: 1989

Hội nghị Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh ngày 13/12/2022

1. Giấy mời và Chương trình Hội nghị (Bấm để xem)

2. Báo cáo kết quả triển khai chuyển đổi số năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (Bấm để xem)

3. Báo cáo chuyên đề về Triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (Bấm để xem)