Tập huấn các Hệ thống phần mềm dùng chung của tỉnh và các quản lý, sử dụng chữ ký số tại Trung tâm y tế Từ Sơn

04/11/2022 16:01 Số lượt xem: 130

Để tăng cường các ứng dụng Công nghệ thông tin trong quy định việc gửi, nhận văn bản điện tử thông qua hệ thống và đẩy mạnh ký số trên môi trường điện tử tại đơn vị. Ngày 02/11/2022 phòng Tổ chức - Hành chính - Sở Y tế phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tổ chức buổi tập huấn tại Trung tâm y tế Từ Sơn.

Thành phần lớp tập huấn gồm có 60 học viên: Ban Giám đốc; Trưởng, phó các khoa/ phòng, 12 Trạm trưởng trạm y tế phường và cán bộ hành chính của Trung tâm y tế Từ Sơn. Buổi tập huấn tập trung vào việc ứng dụng Công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu suất làm việc của cán bộ trong việc luân chuyển và xử lý tài liệu, văn bản trong hệ thống của tỉnh.                                                               

Đồng chí Đàm Thận Hiển - Giám đôc Trung tâm y tế Từ Sơn phát biểu tại buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn, đồng chí Đàm Thận Hiển - Giám đốc Trung tâm y tế Từ Sơn chủ trì buổi tập huấn, quán triệt cán bộ Trung tâm sử dụng chữ ký số phù hợp với thực tiễn, không làm ngưng trệ công tác văn thư lưu trữ, hành chính khi thực hiện áp dụng chữ ký số; việc quản lý, sử dụng chữ ký số phải đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.


Cán bộ Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông hướng dẫn tại hội nghị buổi tập huấn

Trong chương trình buổi tập huấn, các học viên đã nghe cán bộ kỹ thuật Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông hướng dẫn các tính năng của phần mềm Quản lý văn bản điều hành: Bút phê chỉ đạo, soạn thảo, xử lý văn bản và theo dõi văn bản. Bên cạnh đó thì cán bộ kỹ thuật cũng hướng dẫn thực hiện các bước cài đặt phần mềm chữ ký số trên máy tính như: tải phần mềm, cài đặt trình điều khiển thiết bị eToken, cài đặt phần mềm ký số, cấu hình chữ ký trên phần mềm đồng thời hướng dẫn trực tiếp các quy trình ký số.

Các học viên tham gia buổi tập huấn

Nội dung tiếp theo của buổi tập huấn cán bộ Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông hướng dẫn đăng ký, quản lý, sử dụng chứng thực chữ ký số chuyên dùng của Chính phủ. Lớp tập huấn này đã giúp các học viên tiếp cận với những vấn đề cơ bản về lợi ích, hiệu quả, cách sử dụng chữ ký số, chứng thực số như một biện pháp tiện lợi, an toàn, giảm chi phí và thủ tục giao dịch hành chính.

Sau buổi tập huấn, các học viên được trang bị kỹ năng và tăng cường sử dụng trực tiếp trên máy tính, thực hiện ký số văn bản trên phần mềm văn bản điện tử (dùng USB ký số) và ký số văn bản trên hệ thống từ thiết bị di động (dùng sim PKI). Mục tiêu chung của kế hoạch là đẩy mạnh phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trên hệ thống dùng chung của tỉnh, chú trọng các giải pháp bảo mật thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước của tỉnh.

Phòng TV&CGCN