Tập huấn nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống Quản lý văn bản và điều hành

12/07/2022 08:52 Số lượt xem: 136

Để nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống QLVBĐH tỉnh Bắc Ninh, Trung tâm CNTT&TT đã hỗ trợ và tập huấn sử dụng các chức năng của hệ thống cho các cán bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo và hỗ trợ sử dụng tính năng “Họp không giấy tờ” cho cán bộ UBND huyện Quế Võ.

Hệ thống QLVBĐH tỉnh Bắc Ninh được sử dụng nhằm nâng cao hiệu suất làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước trong việc luân chuyển và xử lý tài liệu, văn bản. Giúp cho việc quản lý, điều hành, tác nghiệp thuận lợi và nhanh chóng.

Thực hiện văn bản số 2243/UBND-VX ngày 26/7/2021 của UBND tỉnh V/v đẩy mạnh ký số, sử dụng văn bản điện tử và nhận thức được tính tiện ích và hiệu quả trong việc gửi nhận văn bản điện tử trên môi trường mạng. Trung tâm CNTT&TT phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến tới 40 điểm cầu tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh sử dụng hệ thống QLVBĐH và ký số trên văn bản điện tử.


                  Cán bộ Trung tâm CNTT&TT làm báo cáo viên tại Hội nghị tập huấn do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Tại hội nghị, cán bộ Trung tâm CNTT&TT đã hướng dẫn cài đặt và cấu hình hệ thống cũng như xử lý các mẫu chữ ký của cá nhân và tổ chức của các trường THPT. Song song với đó, báo cáo viên cũng hướng dẫn chi tiết quy trình tạo lập hồ sơ công việc và giúp các cán bộ được thực hành trực tiếp việc ký số trên văn bản điện tử trên hệ thống QLVBĐH.

Cùng với đó, nhằm triển khai sử dụng hiệu quả tính năng “Họp không giấy tờ”, cán bộ Trung tâm CNTT&TT đã hướng dẫn tất cả các cán bộ của huyện Quế Võ trong việc tạo lập hồ sơ công việc và đưa tài liệu lên hệ thống phục vụ các cuộc họp của UBND huyện Quế Võ.


                     Cán bộ Trung tâm CNTT&TT làm báo cáo viên tại Hội nghị tập huấn do UBND huyện Quế Võ tổ chức.

Hệ thống “Họp không giấy tờ” nhằm mục tiêu thay đổi phương thức làm việc của các đơn vị cơ quan, chính quyền từ việc chủ yếu dựa trên văn bản giấy sang phương thức làm việc trên môi trường mạng, sử dụng văn bản điện tử, góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của khách hàng, tạo môi trường làm việc hiện đại, văn minh

Phòng TV&CGCN