Thăm, chúc mừng ngày Báo chí Cách Mạng Việt Nam

21/06/2022 15:08 Số lượt xem: 23

Nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/06/1925 – 21/06/2022), đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã đến thăm, chúc mừng Sở Thông tin và truyền thông tinh Bắc Ninh.


Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng Sở Thông tin và Truyền thông nhân ngày 21-6Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh thăm và chúc mừngĐài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bắc Ninh chúc mừng kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạngMobifone Bắc Ninh tặng hoa và chúc mừng


Đại diện các phòng, ban thành phố Từ Sơn chúc mừng Sở nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6


Đại diện các phòng, ban thành phố Từ Sơn chúc mừng Sở nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6


Đại diện các phòng, ban thành phố Từ Sơn chúc mừng Sở nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6

HD