Tổ phản ứng nhanh “ba nhất” tỉnh Bắc Ninh đồng hành cùng doanh nghiệp

05/05/2022 10:26 Số lượt xem: 60

Được thành lập vào tháng 7 năm 2021 trên tinh thần “Bắc Ninh đồng hành cùng doanh nghiệp”, Tổ phản ứng nhanh hỗ trợ doanh nghiệp (Tổ phản ứng nhanh ba nhất) đã và đang góp phần thực hiện tốt mục tiêu kép “phòng, chống dịch và tăng trưởng kinh tế”, kịp thời nắm bắt, giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ, giảm thiểu tác động của đại dịch, bảo vệ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Ngay sau khi đi vào hoạt động, Thường trực Tổ phản ứng nhanh “ba nhất” tập trung chỉ đạo, triển khai, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân phụ trách. Tính đến thời điểm hiện tại, 100% các Sở, ban, ngành và 08 huyện, thành phố, 126 xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã thành lập các Tổ phản ứng nhanh “ba nhất”; 100% các Tổ ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể, sát thực tiễn đối với từng thành viên trong Tổ phản ứng nhanh; bảo đảm công tác hỗ trợ, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp được triển khai nhanh chóng, kịp thời, hiệu lực, hiệu quả.


Tổ phản ứng nhanh “ba nhất” kịp thời nắm bắt, xử lý các phản ánh, kiến nghị, giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp và công dân.

Cùng với đó, Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh thành lập 3 tổ tiếp nhận, xử lý thông tin hỗ trợ doanh nghiệp; phối hợp hoạt động trên nền tảng tiếp nhận thông tin từ kênh Zalo Official Account “Tổ phản ứng nhanh hỗ trợ doanh nghiệp”. Đây là sáng kiến mới, ứng dụng nền tảng công nghệ mạng xã hội, có tính lan tỏa cao, dễ dàng tiếp cận, xử lý các phản ánh, kiến nghị, giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp và công dân. Tính đến nay, kênh Zalo “Tổ phản ứng nhanh hỗ trợ doanh nghiệp” thu hút được gần 7300 doanh nghiệp, người dân quan tâm, đăng ký, theo dõi, tương tác thường xuyên, với hơn 40.000 lượt xem các tin, bài viết; trên 3000 tin nhắn phản ánh, kiến nghị hoặc vướng mắc cần giải đáp; Hàng trăm kênh, nhóm Zalo, các Tổ tư vấn của các Sở, ngành, địa phương, các xã, phường, thị trấn đã được thành lập, với trên 20.000 lượt người dân, doanh nghiệp quan tâm.

Ngoài ra, các kênh tiếp nhận truyền thống luôn được duy trì, mang tính hiệu quả cao như: Số điện thoại đường dây nóng, hệ thống thư điện tử, hệ thống 479 kênh hỏi đáp trên hệ thống thuế điện tử Etax (ngành thuế)… để hỗ trợ nhanh, trực tiếp tới từng vụ việc cụ thể, từng khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Trong đó, nhiều nhóm thông tin hoạt động tích cực như: Hỏi đáp qua cổng thông tin điện tử tỉnh; phán ánh, kiến nghị của Sở Thông tin – Truyền thông, Tổng đài Trung tâm hành chính công tỉnh; Tổng đài tư vấn về phòng chống dịch COVID 19.

Bên cạnh đó, phương pháp tuyên truyền bằng hình thức trực quan như: Pano áp phích, niêm yết công khai tại Trụ sở; hướng dẫn trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị, Trung tâm hành chính công các cấp, qua điện thoại đường dây nóng, bằng văn bản, qua hòm thư điện tử,… vẫn được các cơ quan, đơn vị, địa phương áp dụng phù hợp với tình hình mới. Các cơ quan đơn vị, địa phương tích cực, phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông, tuyên truyền phổ biến kịp thời tới người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tình hình phát triển kinh tế - xã hội, về chủ trương, chính sách mới, niêm yết công khai thủ tục hành chính, hoạt động của Tổ phản ứng nhanh hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời đăng tải các thông tin giải quyết vướng mắc của người dân, doanh nghiệp công khai trên Cổng TTĐT. Qua đó, các đơn vị liên quan có phản ứng kịp thời góp phần cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

KL