Ngày 7 tháng 2 năm 2023

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn vừa ký, ban hành Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị trên ứng dụng Phản ánh kiến nghị tỉnh Bắc Ninh.

Thống kê truy cập

Online : 7863
Đã truy cập : 84860483