Ngày 6 tháng 10 năm 2022

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tại Công văn số 4510/BTTTT-CĐSQG ngày 5/9/2022 và Công văn số 2546/UBND-VX ngày 06/9/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai Kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn Tổ công nghệ số cộng đồng, Sở TT&TT trân trọng đề nghị Tỉnh đoàn, UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung:

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3924
Đã truy cập : 73797127