Ngày 28 tháng 6 năm 2022

Chiều 27/6, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW, ngày 14/9/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; Kết luận số 13-KL/TW, ngày 20/10/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ Tuyết, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông có bài tham luận gửi hội nghị. Cổng TTĐT trân trọng giới thiệu toàn văn bài tham luận:

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3726
Đã truy cập : 65201278