Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 180
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 574/STTTT-TTBCXB V/v tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Công nghệ-Thông tin-Truyền thông 05/08/2022
2 105/BC-STTTT Báo cáo công tác PCTN phục vụ Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV Công nghệ-Thông tin-Truyền thông 05/08/2022
3 573/STTTT-TTBCXB V/v tuyên truyền kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông Công nghệ-Thông tin-Truyền thông 05/08/2022
4 574/STTTT-TTBCXB V/v tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Hành chính 04/08/2022
5 577/STTTT-TTBCXB V/v góp ý Dự thảo Nghị định quy định về hoạt động thông tin cơ sở Hành chính 04/08/2022
6 39/QĐ-STTTT QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng thẩm định nội dung Truyền thông về an toàn thực phẩm trên báo chí và mạng xã hội (facebook, zalo) năm 2022 Công nghệ-Thông tin-Truyền thông 04/08/2022
7 567/STTTT-TTBCXB V/v tăng cường tuyên truyền tiêm vắc xin phòng COVID-19; công tác phòng, chống sốt xuất huyết và các dịch bệnh truyền nhiễm khác Công nghệ-Thông tin-Truyền thông 04/08/2022
8 571/STTTT-TTBCXB Tuyên truyền Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 và các năm tiếp theo Hành chính 03/08/2022
9 05-NQ/ĐU NQ cuộc họp của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông Tháng 8/2022 Đảng 02/08/2022
10 33/QĐ-STTTT Quyết định kiện toàn Ban biên tập Cổng TTĐT Sở Công nghệ-Thông tin-Truyền thông 08/07/2022
11 476/STTTT-TTBCXB V/v hướng dẫn cung cấp thông tin cho báo chí Công nghệ-Thông tin-Truyền thông 01/07/2022
12 87/BC-STTTT Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” Hành chính 28/06/2022
13 84/BC-STTTT BC Tổng kết việc thực hiện Quyết định số 75-QĐ/TW ngày 21/8/2007 của Ban Bí thư về “Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí” Công nghệ-Thông tin-Truyền thông 22/06/2022
14 20/QĐ-STTTT Quyết định phê duyệt danh sách quy hoạch các danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2026-2031 Công nghệ-Thông tin-Truyền thông 25/05/2022
15 111/STTTT-CNTT Trả lời phản ánh, kiến nghị của công dân Khiếu nại,Tố cáo 17/02/2022
16 854/STTTT-TTBCXB Kế hoạch Truyền thông về Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2020-2030 Hành chính 06/10/2021
17 82/STTTT-VP Trả lời công dân nguyễn mạnh tuấn Hành chính 19/02/2021
18 82/STTTT-VP Trả lời công dân nguyễn mạnh tuấn Hành chính 19/02/2021
19 94/STTTT-TTBCXB Công văn trả lời phản ánh kiến nghị của công dân trên cttđt tỉnh Hành chính 19/02/2021
20 82/STTTT-VP Trả lời công dân nguyễn mạnh tuấn Hành chính 05/02/2021
Trang 1/9|<<123456>>|