Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 329
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 34/QĐ-STTTT Công khai dự toán Hành chính 24/03/2023
2 13/KH-STTTT Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 Hành chính 15/03/2023
3 24/BC-STTTT Báo cáo Kết quả nhiệm vụ công tác tháng 3, phương hướng nhiệm vụ tháng 4/2023 Hành chính 15/03/2023
4 02/STTTT-HĐSK V/v tiếp tục triển khai hoạt động sáng kiến Sở Thông tin và Truyền thông năm 2023 Hành chính 13/03/2023
5 221/STTTT-TTBCXB V/v góp ý dự thảo Kế hoạch“Triển khai thực hiện Kế hoạch số 82-KH/TU ngày 16/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy” Hành chính 08/03/2023
6 03-NQ/ĐU NQ họp BCH Đảng bộ Sở Tháng 3 Đảng 07/03/2023
7 07/TB-STTTT TB kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 3 Hành chính 07/03/2023
8 219/STTTT-CNTT Hướng dẫn một số nội dung của Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị trên ứng dụng Phản ánh kiến nghị tỉnh Bắc Ninh CNTT 07/03/2023
9 216/STTTT-TTBCXB Báo cáo về tình hình quản lý công tác ATVSLĐ-PCCN năm 2022 Hành chính 06/03/2023
10 215/STTTT-TTBCXB V/v tham gia hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 -2023 Hành chính 06/03/2023
11 186/STTTT Bản đăng ký Cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” Năm 2023 Hành chính 28/02/2023
12 20/BC-STTTT Báo cáo phục vụ hội nghị giao ban quý I Hành chính 28/02/2023
13 184/STTTT-TTBCXB Đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm 2023 Hành chính 28/02/2023
14 185/STTTT-TTBCXB Đóng góp ý kiến vào Dự thảo các VB của BCĐ Đề án 61 tỉnh BN Hành chính 28/02/2023
15 189/STTTT-BCVT V/v phối hợp triển khai Đề án chuyển đổi IPv6 trên địa bàn tỉnh. BCVT 28/02/2023
16 173/STTTT-CNTT V/v báo cáo kết quả thực hiện 01 năm thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TU ngày 18/3/2022 và 05 năm thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 25/01/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh CNTT 27/02/2023
17 149/STTTT-CNTT Lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 02/2023 Hành chính 21/02/2023
18 01/STTTT-HĐSK V/v triển khai hoạt động sáng kiến Sở Thông tin và Truyền thông năm 2023 Hành chính 20/02/2023
19 10/KH-STTTT Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 Hành chính 10/02/2023
20 07/KH-STTTT Kế hoạch Triển khai nhiệm vụ ngành thông tin và truyền thông năm 2023 và thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/01/2023 của UBND tỉnh Hành chính 08/02/2023
Trang 1/17|<<123456>>|