Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 235
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 748/STTTT-TTBCXB V/v xin ý kiến đóng góp vào Dự thảo “Đề án Nâng cao năng lực truyền thông trên Internet” Hành chính 04/10/2022
2 749/STTTT-BCVT V/v dịch chuyển vị trí xây dựng, lắp đặt trạm BTS mạng Vinaphone trên địa bàn tỉnh Viễn thông 04/10/2022
3 745/STTTT-TTBCXB V/v tổ chức họp báo Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Ninh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 -2027 Hành chính 04/10/2022
4 744/STTTT-TTBCXB V/v thay đổi số lượng in Bản tin Hành chính 04/10/2022
5 742/STTTT-TTBCXB V/v thực hiện hoạt động thông tin, tuyên truyền tháng 10/2022 Hành chính 04/10/2022
6 741/STTTT-TTBCXB V/v tuyên truyền Kế hoạch Phát triển y, dược cổ truyền, kết hợp y, dược cổ truyền với y học hiện đại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030 Hành chính 04/10/2022
7 740/STTTT-TTBCXB V/v tuyên truyền bộ nhận diện Ngày Chuyển đối số quốc gia 10/10 và Tháng 10 - Tháng tiêu dùng số Hành chính 04/10/2022
8 739/STTTT-TTBCXB V/v báo cáo kết quả công tác thông tin tuyên truyền quý III năm 2022. Hành chính 04/10/2022
9 124/BC-STTTT Báo cáo Kết quả triển khai chuyển đổi số đến hết quý III năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Hành chính 04/10/2022
10 737/STTTT-CNTt Triển khai hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng CNTT 02/10/2022
11 736/STTTT-CNTT Rà soát, xử lý lỗ hổng bảo mật zero-day ảnh hưởng nghiêm trọng đến Microsoft Exchange (nếu có) CNTT 02/10/2022
12 123/BC-STTTT Báo cáo Sơ kết Chỉ thị số 26-CT/TU, ngày 25/12/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn Ngân sách Nhà nước, vốn Trái phiếu Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hành chính 28/09/2022
13 22-CV/ĐU V/v quán triệt tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông Đảng 28/09/2022
14 08-BC/ĐU Báo cáo công tác xây dựng Đảng Quý III, phương hướng nhiệm vụ Quý IV/2022 Đảng 28/09/2022
15 121/BC-STTTT Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá, đơn giản hóa TTHC năm 2022 Hành chính 27/09/2022
16 730/STTTT-CNTT Cử đầu mối triển khai kết nối, chia sẻ Cơ sở dữ liệu đất đai với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư CNTT 27/09/2022
17 727/STTTT-TTBCXB V/v báo cáo số liệu khảo sát hộ kinh doanh điểm phát hành xuất bản phẩm Hành chính 26/09/2022
18 726/STTTT-TTBCXB V/v tuyên truyền, ứng phó khẩn cấp với cơn bão NORU Hành chính 26/09/2022
19 722/STTTT-CNTT Lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng mức Cao và Nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 9/2022 CNTT 25/09/2022
20 724/STTTT-TTBCXB V/v tuyên truyền Kế hoạch thực hiện Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022-2030” Hành chính 25/09/2022
Trang 1/12|<<123456>>|