Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 166
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 111/STTTT-CNTT Trả lời phản ánh, kiến nghị của công dân Khiếu nại,Tố cáo 17/02/2022
2 854/STTTT-TTBCXB Kế hoạch Truyền thông về Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2020-2030 Hành chính 06/10/2021
3 82/STTTT-VP Trả lời công dân nguyễn mạnh tuấn Hành chính 19/02/2021
4 82/STTTT-VP Trả lời công dân nguyễn mạnh tuấn Hành chính 19/02/2021
5 94/STTTT-TTBCXB Công văn trả lời phản ánh kiến nghị của công dân trên cttđt tỉnh Hành chính 19/02/2021
6 82/STTTT-VP Trả lời công dân nguyễn mạnh tuấn Hành chính 05/02/2021
7 723/STTTT-TTr Phối hợp xử lý thông tin vi phạm Hành chính 22/10/2020
8 723/STTTT-TTr Phối hợp xử lý thông tin vi phạm Hành chính 22/10/2020
9 113/BC-STTTT Kết quả 03 năm triển khai quyết định số 45/2016/qđ-ttg của thủ tướng chính phủ Công nghệ-Thông tin-Truyền thông 26/11/2019
10 622/STTTT-BCVT V/v tăng cường chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động giữa các doanh nghiệp viễn thông trên đia bàn tỉnh Công nghệ-Thông tin-Truyền thông 25/11/2019
11 110/BC-STTTT Kết quả thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 Công nghệ-Thông tin-Truyền thông 22/11/2019
12 111/BC-STTTT Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2019 Công nghệ-Thông tin-Truyền thông 22/11/2019
13 65/TTr-STTTT V/v điều chỉnh quỹ nhuận bút cho đài phát thanh và truyền hình và cổng thông tin điện tử tỉnh bắc ninh Công nghệ-Thông tin-Truyền thông 22/11/2019
14 94/BC-STTTT Công tác phòng, chống ma túy năm 2019 Công nghệ-Thông tin-Truyền thông 11/11/2019
15 530/STTTT-TTBCXB V/v hỗ trợ công tác tuyên truyền về hội chợ công thương đồng bằng sông hồng bắc ninh 2019 Công nghệ-Thông tin-Truyền thông 15/10/2019
16 531/STTTT-TTBCXB V/v tuyên truyền tiểu phẩm kịch truyền thanh về bình đẳng giới Công nghệ-Thông tin-Truyền thông 15/10/2019
17 532/STTTT-TTBCXB V/v tuyên truyền, truyền hình, phát thanh trực tiếp chương trình"cả nước chung tay vì người nghèo" Công nghệ-Thông tin-Truyền thông 15/10/2019
18 527/STTTT-CNTT V/v đề xuất lắp đặt camera để xử lý vi phạm về đổ trái phép chất thải, rác thải có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Công nghệ-Thông tin-Truyền thông 14/10/2019
19 59/QĐ-STTTT V/v thành lập ban chỉ đạo iso 9001: 2015 Công nghệ-Thông tin-Truyền thông 09/10/2019
20 58/QĐ-STTTT Kiện toàn hội đồng đánh giá chỉ số cải cách hành chính của sở thông tin và truyền thông năm 2019 Công nghệ-Thông tin-Truyền thông 09/10/2019
Trang 1/9|<<123456>>|