Văn bản quy phạm pháp luật

V/v tuyên truyền Kế hoạch Tổ chức Festival “Về miền Quan họ - 2023”, kết nối tinh hoa các di sản văn hoá phi vật thể được UNESCO công nhận
Số ký hiệu 970/STTTT-TTBCXB Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 21/12/2022 Người ký Nghiêm Văn Hách
Lĩnh vực Hành chính File đính kèm
Nội dung V/v tuyên truyền Kế hoạch Tổ chức Festival “Về miền Quan họ - 2023”, kết nối tinh hoa các di sản văn hoá phi vật thể được UNESCO công nhận