Văn bản quy phạm pháp luật

V/v báo cáo tình hình sử dụng bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ liên quan đến Trường Đại học dân lập Đông Đô; bằng nước ngoài hoặc liên kết nước ngoài.
Số ký hiệu 976/STTTT-TTBCXB Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 23/12/2022 Người ký Nguyễn Thị Lệ Tuyết
Lĩnh vực Hành chính File đính kèm
Nội dung V/v báo cáo tình hình sử dụng bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ liên quan đến Trường Đại học dân lập Đông Đô; bằng nước ngoài hoặc liên kết nước ngoài.