Văn bản quy phạm pháp luật

V/v thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt.
Số ký hiệu 87/STTTT-BCVT Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 02/02/2023 Người ký Nghiêm Văn Hách
Lĩnh vực Hành chính File đính kèm
Nội dung V/v thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt.