Văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định thành lập Tổ soạn thảo Quy chế Quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trrong cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Ninh
Số ký hiệu 15/QĐ-STTTT Hình thức văn bản Quyết định
Ngày ban hành 31/01/2023 Người ký Nguyễn Thị Lệ Tuyết
Lĩnh vực Hành chính File đính kèm
Nội dung Quyết định thành lập Tổ soạn thảo Quy chế Quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trrong cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Ninh