Văn bản quy phạm pháp luật

Tờ trình ban hành Quy chế xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng
Số ký hiệu 06/TTr-STTTT Hình thức văn bản Tờ trình
Ngày ban hành 31/01/2023 Người ký Nguyễn Thị Lệ Tuyết
Lĩnh vực Hành chính File đính kèm
Nội dung Tờ trình ban hành Quy chế xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng