Bắc Ninh không ký kết triển khai dự án Owfi 5G với CSE Singapore
10/08/2020 -  1529