Giám đốc Sở TTTT trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh